jueves, 24 de noviembre de 2016

Flipped Classroom


El Flipped Classrooom o aula invertida és un model pedagògic que es basa en el treball de determinats processos d'aprenentatge fora de l'aula i utilitza el temps de classe, juntament amb l'experiència del mestre, per facilitar altres processos d'adquisició del coneixement.

La gran diferencia entre una classe normal i una Flipped classroom és la inversió de la dinàmica d'aprenentatge. Si en una classe normalment la lectura es du a terme a l'aula i les activitats a casa, en la Flipped Classroom aquestes accions es produeixen de forma inversa, primer es fa la lectura prèvia a casa i posteriorment a classe les activitats.

Altres diferències que hi trobem podrien ser:

Classe tradicional
Flipped classroom
          Lectura continua del mestre.

          Classe centrada en el professor

          Professor estàtic davant la pissarra

          Els estudiants veuen passivament les demostracions de les explicacions
          Dóna més temps per les preguntes dels alumnes 

          El professor interacciona amb els estudiants

          Treball a classe i no deures

          Més temps per l’aprenentatge en laboratori

          Estudiants més eficients en el seu treball

          Tenen discussions en grup

          Classe centrada en el alumne

          Alumnes activament involucrats en la demostració de les explicacions

          Més temps per les demostracions

          Els pares també poden veure les lectures tractades

          Alumnes relaxats

No hay comentarios:

Publicar un comentario