viernes, 25 de noviembre de 2016

Seguretat a Internet

Avui en dia, quasi tothom disposem de telèfons mòbils però aquests, són segurs?
Desprès d'haver treballat a classe un conjunt d'articles de la Generalitat de Catalunya, m'he adonat de que vivim en un món ple de inseguretats. La tecnologia avança cada vegada més, i les persones estem les 24 hores del dia dedicats aquests dispositius.

Actualment, els telèfons mòbils estan a disposició de nens i nenes més joves. Aquest fet provoca un risc en la persona, ja que aquests no tenen prou coneixement dels riscos que tenen.
Per altra banda, Espanya conté un percentatge elevat sobre l'addició a Internet. La conducta addictiva es caracteritza per la pèrdu del control de l'ús d'Internet.

A conseqüència, els enganys i les estafes són cada vegada més frequents. Els usuaris comparteixen la seva vida privada i diària arreu del món i no pensem amb els problemes que ens pot produir: alguns et poden robar la identitat digital o d'altres que es poden fer passar per persones que no són. Juntament, es pot donar el cas del ciberssetjament, que consisteix en utilitzar informació per assejtar un individu o grup, mitjançant atacs personals.

A més, existeixen molts més perills relacionats amb Internet. L'ús de la càmara web n'és una d'elles. Encara que creiem que sigui "impossible", hi ha la possibilitat de que entrin al nostre ordinador i captin imatges nostres sense consentiment. Per evitar que succeixi, existeixen diverses mesures:


 • Tapar la camàra web amb un paper/gomet.
 • Evitar tenir l'aparell al lavabo.
 • Conscienciar als nens del perill.

Per evitar aquest desastre, hem de ser conscients del què compartim a les xarxes socials, evitar accedir aquelles pàgines web que no siguin del tot segures i per últim, descàrregar aplicacions des de llocs web segurs.

Per últim, us mostro el còmic que he elaborat conjuntament amb la Alba de la Rosa, Esther Montaner, Foix Bové i Maria Bosch.

jueves, 24 de noviembre de 2016

Flipped Classroom


El Flipped Classrooom o aula invertida és un model pedagògic que es basa en el treball de determinats processos d'aprenentatge fora de l'aula i utilitza el temps de classe, juntament amb l'experiència del mestre, per facilitar altres processos d'adquisició del coneixement.

La gran diferencia entre una classe normal i una Flipped classroom és la inversió de la dinàmica d'aprenentatge. Si en una classe normalment la lectura es du a terme a l'aula i les activitats a casa, en la Flipped Classroom aquestes accions es produeixen de forma inversa, primer es fa la lectura prèvia a casa i posteriorment a classe les activitats.

Altres diferències que hi trobem podrien ser:

Classe tradicional
Flipped classroom
          Lectura continua del mestre.

          Classe centrada en el professor

          Professor estàtic davant la pissarra

          Els estudiants veuen passivament les demostracions de les explicacions
          Dóna més temps per les preguntes dels alumnes 

          El professor interacciona amb els estudiants

          Treball a classe i no deures

          Més temps per l’aprenentatge en laboratori

          Estudiants més eficients en el seu treball

          Tenen discussions en grup

          Classe centrada en el alumne

          Alumnes activament involucrats en la demostració de les explicacions

          Més temps per les demostracions

          Els pares també poden veure les lectures tractades

          Alumnes relaxats

lunes, 21 de noviembre de 2016

Gestó Bancària Virtual

Us presentem la versió definitiva del projecte sobre el recurs educatiu obert, plantejat amb anterioritat amb un simple esquema inicial, del que seria l'actual recurs sobre Gestió Bancària Virtual.

Anomenat així, el nostre recurs consta d'una pàgina web, on presentem tots els serveis que oferim. El nostre projecte versa sobre tot punt relacionat amb els moviments i gestió bancària. És a dir, hem formulat i creat un seguit de vídeos audiovisuals, on es guia sobre aquests temes a tractar, tots i cadascun d'ells paral·lelament, mostren com poder realitzar certes tasques específiques. Sempre acompanyat de unes pautes numerades, que alhora guien els punts més bàsics del vídeo, i fan de referència per a seguir un ordre.

Els serveis creats són els següents, organitzats de forma progressiva :

 • COM ACCEDIR AL NOSTRE COMPTE
 • COM GESTIONAR ELS NOSTRES COMPTES
 • COM GESTIONAR LES NOSTRES TARGETES
 • COM FER TRANSFÈRENCIES
 • COM FER TRASPASSOS
A continuació exhibim el Recurs on s'engloben tots els serveis i la informació de dades adient:
GESTIÓ BANÀRIA VIRTUAL: http://ubunapoben.jimdo.com

Enllaços dels videos del Recurs per visualitzar-ho al YouTube, incorporats de forma independent)
Processos de Disseny de Cursos i recursos:
 
 • Coordinació
  El primer dia en la creació del recurs educatiu els membres del equip vam pactar una metodologia per repartir-nos la feina:

  Damià Gonzalez va esdevenir el creador del disseny del recurs i de la pàgina web.

  Aida Frias va encarregar-se de la realització del projecte audiovisual.

  Nàdia Mulero va crear el recurs teòric sobre el projecte audiovisual, descrivint així el procés a dur a terme.
  Avaluació de les necessitats
  Els objectius d’aquest recurs són:
  ·         Aconseguir que els usuaris estiguin al dia sobre com realitzar les operacions esmentades.
  ·         Proporcionar eines a la població per a que siguin autònoms en qüestions bancàries virtuals.
  ·         Introduir els usuaris dins el món telemàtic.

  Disseny
  El disseny del recurs consisteix en una pàgina web de referència a la fundació  de “La Caixa” on es posa a l’abast de tothom un seguit de tutorials en els quals es troben descrits amb detall els passos a seguir per a realitzar les operacions del caixer via telemàtica.

  Desenvolupament
  En el procediment de realització d’aquest recurs, hem seguit unes pautes.
  Principalment vam repartir una part de la feina de manera individual, on cada membre del grup va bolcar tot el seu potencial.
  Posteriorment, vam procedir amb la posada en comú i la pluja d’idees necessàries per aportar més informació i millorar el disseny del recurs.
  I finalment, un cop realitzada la part individual corresponent i acordada la metodologia que seguiríem, vam procedir a començar les quedades grupals on vam recopilar la informació obtinguda i on vam acabar de solucionar alguns dels problemes ocorreguts.
  Oferta formativa
  El recurs no ofereix cap tipus d’oferta formativa, es tracta d’uns vídeos-explicació sobre la gestió bancària virtual tant present en les vides quotidianes de la població.

  Aquest recurs no té un destinatari en concret, sinó que va adreçat a qualsevol persona que es trobi interessada en rebre informació detallada sobre els passos a seguir per a fer operacions com transferències, traspassos, etc.
  Avaluació
  Es comprovarà si els usuaris han assolit els objectius inicials a través d’un petit experiment realitzat al atzar entre persones que desconeixen aquests tipus d’eines telemàtiques.

Mobile Learning

Com ja hem dit altres cops en aquest blog, la tecnologia ha avançat molt aquests últims anys i encara es continua innovant en aquest àmbit. Així han anat apareixent nous artefactes com el smartphone, tauletes, rellotges intel·ligents, smart TV, entre d'altres moltes coses. És evident que les noves generacions estan molt influenciades per totes aquestes noves tecnologies i, per tant, perquè no utilitzar-ho com a mètode d'aprenentatge.

Les oportunitats que ens ofereix el marc de la tecnologia dins l'àmbit de l'educació és immens, que utilitzat i explotat d'una manera correcta pot suposar millores en l'aprenentatge dels nens i nenes. El fet de poder gaudir de les noves tecnologies i Internet dins l'aula (parlem, fonamentalment, de mòbils i tauletes), suposa un canvi en l'estructura tradicional de l'escola i les aules.

Utilitzar els mòbils i les tauletes com una eina d'aprenentatge suposa un canvi en els horaris i els espais, ja que aquest aprenentatge es pot realitzar en qualsevol lloc i en qualsevol moment. L'alumnat, per tant, ja no aprendrà només en l'escola sinó que serà capaç de fer-ho allà on disposi d'un mòbil i connexió a la xarxa. Això suposa potenciar al nen/a a seguir un aprenentatge individual i propi, que sigui independent i autònom, alhora que pot ser beneficiós per potenciar el treball en equip gràcies a la multi connexió que ens ofereixen aquestes tecnologies.

Tot i que la introducció, d'una manera adequada, d'aquestes noves eines dins l'aula seria un benefici per l'escola i per l'alumne, comporta certs inconvenients que no queden al marge de la vista dels més excèntrics.

El cost de tota la renovació del material escolar és molt elevat, i ja no tan sols per l'escola, sinó que també suposaria un gran esforç per la major part de les famílies. A més, existeix el risc de la filtració d'informació i d'identitat dels menors i molts cops es fa un mal ús que suposa una distracció per l'alumne.

Per tant, podem dir que la introducció de les tecnologies en l'aula pot ser molt beneficiós per poder potenciar habilitats comunicatives, d'autoaprenentatge i treball en equip pel nen/a, alhora que fa de les classes teòriques una cosa visual, didàctica i divertida. Però tot això suposa uns costos econòmics i socials, ara per ara, elevats.

domingo, 20 de noviembre de 2016

Digital Storytelling


En aquesta pràctica hem realitzat un recurs educatiu per tal d'introduir als infants el funcionament del sistema digestiu.

Per tal de fer-ho d'una manera divertida i, alhora, didàctica ho hem explicat mitjançant l'stop motion. L'stop motion és una tècnica d'animació que consisteix a fer veure que objectes estàtics estiguin en moviment mitjançant un conjunt d'imatges fixes successives.

Introduir la tècnica de stop motion en les aules pot ser una bona forma de deixar enrere el ja antic mètode de lectura i explicació. El fet de realitzar l'explicació mitjançant un audiovisual pot potenciar l'atenció de l'infant en el temari que s'està exposant.
 
 
Aquí us deixem el nostre stop motion esperem que el rebeu amb molt entusiasme.

Identitat digital

Actualment, gairebé tothom disposa d'un perfil virtual en alguna xarxa social, com pot ser Facebook, Twitter o Instagram. Però, realment sabem a què o a qui ens exhibim quan fem una publicació? Pensem en les conseqüències que això pot comportar?

Sigui d'una manera beneficiosa o perjudicial per nosaltres, la informació que compartim, que comentem, que posem "like", dibuixa la nostra identitat digital i aquesta s'hi queda de forma permanent dins la xarxa. La identitat digital és l'empremta que cada usuari d'Internet deixa en la xarxa com a resultat de la seva relació amb altres usuaris i en la generació de continguts.

Aquesta empremta no ha d'estar directament relacionada amb nosaltres, sinó que, els nostres contactes dins la xarxa, estiguin o no d'acord amb nosaltres, siguin o no els nostres amics, també formen part d'aquest rastre virtual. El que la gent comenta en les nostres publicacions, i viceversa, influencien la nostra identitat digital i determina la visió que la resta de la gent pot tenir del nostre "jo" virtual.

Totes aquestes petjades que deixem en la xarxa també poden influenciar en el nostre futur laboral. És possible que el cap de recursos humans d'una empresa que estigui interessada en el nostre currículum, utilitzi com a via de coneixement les xarxes socials. Per tant, del contingut que compartim i exposem depèn inclús el nostre futur, ja que una publicació que des d'un punt vista pot ser una simple festa entre amics, des d'un altre punt de vista pot suposar suficient raó de desconfiança en vers la teva capacitat de treball.

Per tant, hem de ser conscients i capaços de conscienciar a les noves generacions, del risc que suposa compartir certs articles, opinions o imatges a les xarxes, ja que aquesta és visible per tothom i resta en la xarxa de manera indefinida.

Un nou recurs educatiu obert

Avui plantegem un nou recurs d’aprenentatge virtual el qual posarem en pràctica més endavant, anomenat “Gestió Bancària Virtual”.
Nosaltres som el grup de l’Aida Frias, en Damián González i la Nàdia Mulero i proposem una nova eina digital, destinada a tota la societat, per tal de que tots aquells que estiguin interessats puguin assolir un nou coneixement.

Aquest es tracta d’ensenyar als usuaris de “La Caixa” a utilitzar els seus recursos virtuals mitjançant el disseny d’una pàgina web i la realització d’un vídeo tutorial, acompanyat d’unes pautes escrites sobre la pròpia gestió econòmica (transaccions,ingressos, actualitzacions…).

Per avaluar el coneixement assolit, posarem en pràctica un petit experiment amb persones que desconeixen o tenen poc bagatge del tema a tractar. Aquest es realitzarà aplicant la metodologia establerta en el recurs, i desenvolupant els resultats obtinguts.

L'educador del segle XXI

Als avenços que s'han anat produint els últims anys, entorn les noves tecnologies i les xarxes de comunicació, provoquen que l'interès dels nostres infants es desviïn fàcilment en les hores d'estudi.

Per tal de potenciar les ganes d'aprendre d'aquestes noves generacions cal adaptar les noves necessitats a l'educació.

Un educador del segle XXI ha de ser capaç de dinamitzar l'aprenentatge, de fer partícips de les lliçons als mateixos alumnes i que siguin ells qui potenciïn el transcurs de les classes.

Una bona manera de poder fer-ho és saber introduir correctament les noves tecnologies dins les aules, i aprofitar tot el ventall d'oportunitats i variacions que ens ofereix internet.

A més de la importància de les noves eines de treball, cal que el mestre sigui una persona que motivi i potenciï la creativitat de l'infant, alhora que potencia també el pensament crític, ja que en l'era virtual és fonamental ser capaç de destriar aquella informació que es verifica i fiable de la que no.

Per explicar-ho una mica millor i d'una manera més visual he creat un vídeo mitjançant l'eina Powtoon. Espero que us agradi!