lunes, 5 de diciembre de 2016

Espai Personals d'Aprenentatge

Els Entorns Personals d'Aprenentatge (EPA) són el conjunt d'eines, aplicacions i serveis web que una persona utilitza per gestionar el seu propi procés d'aprenentatge.

Els EPA són personals, estan adaptats a les necessitats, objectius i estil de cadascú. A més de ser un conjunt d'eines és un conjunt d'interaccions i contactes que ens ajuden a aconseguir la informació que necessitem en el moment que la busquem. Aquests entorns personals d'aprenentatge ens permeten prendre el control del nostre propi aprenentatge, gestionant-lo d'una manera eficaç.

Per tant, els EPA ens permeten tenir a la nostra disposició tots aquells estris i serveis d'Internet que necessitem per potenciar el nostre aprenentatge, d'una manera ràpida, clara i eficient.
Pissarra Digital


Hola, avui parlaré sobre la xerrada que ens van fer el passat divendres dia 21 a la classe d'habilitats comunicatives. El tema tractat va ser sobre PDI (Pissarra Digital interactiva).

La pissarra digital interactiva és un nou sistema que funciona amb un ordiandor, un videoprojector i una pantalla amb dispositiu de control de punter o sistema tàctil, que permet projectar en una superficie continguts digitas.

És una gran eina de motivació ja que permet que els usuaris interactuïn i que els classes siguin més dinàmiques. D'aquesta manera els alumnes estan més interessats i atents durant l'assignatura ja que ens permet que tinguin un nou aprenentatge visual, tàctil i auditiu.

Ara us mostraré una acticitat que vaig fer amb l'eina Notebook d'Smart, juntament amb la Foix, Esther, Miriam i Alba. Aquesta, va adreçada a nens i nenes perquè aprenguin i augmentin el nivell d'anglès. L'activitat consisteix en col·locar cada nom amb l'animal corresponent: si ho fan bé el nom es quedarà en la casella corresponent, sinó, tornarà al centre (referint-se a que no correspon a aquell animal)


viernes, 25 de noviembre de 2016

Seguretat a Internet

Avui en dia, quasi tothom disposem de telèfons mòbils però aquests, són segurs?
Desprès d'haver treballat a classe un conjunt d'articles de la Generalitat de Catalunya, m'he adonat de que vivim en un món ple de inseguretats. La tecnologia avança cada vegada més, i les persones estem les 24 hores del dia dedicats aquests dispositius.

Actualment, els telèfons mòbils estan a disposició de nens i nenes més joves. Aquest fet provoca un risc en la persona, ja que aquests no tenen prou coneixement dels riscos que tenen.
Per altra banda, Espanya conté un percentatge elevat sobre l'addició a Internet. La conducta addictiva es caracteritza per la pèrdu del control de l'ús d'Internet.

A conseqüència, els enganys i les estafes són cada vegada més frequents. Els usuaris comparteixen la seva vida privada i diària arreu del món i no pensem amb els problemes que ens pot produir: alguns et poden robar la identitat digital o d'altres que es poden fer passar per persones que no són. Juntament, es pot donar el cas del ciberssetjament, que consisteix en utilitzar informació per assejtar un individu o grup, mitjançant atacs personals.

A més, existeixen molts més perills relacionats amb Internet. L'ús de la càmara web n'és una d'elles. Encara que creiem que sigui "impossible", hi ha la possibilitat de que entrin al nostre ordinador i captin imatges nostres sense consentiment. Per evitar que succeixi, existeixen diverses mesures:


 • Tapar la camàra web amb un paper/gomet.
 • Evitar tenir l'aparell al lavabo.
 • Conscienciar als nens del perill.

Per evitar aquest desastre, hem de ser conscients del què compartim a les xarxes socials, evitar accedir aquelles pàgines web que no siguin del tot segures i per últim, descàrregar aplicacions des de llocs web segurs.

Per últim, us mostro el còmic que he elaborat conjuntament amb la Alba de la Rosa, Esther Montaner, Foix Bové i Maria Bosch.

jueves, 24 de noviembre de 2016

Flipped Classroom


El Flipped Classrooom o aula invertida és un model pedagògic que es basa en el treball de determinats processos d'aprenentatge fora de l'aula i utilitza el temps de classe, juntament amb l'experiència del mestre, per facilitar altres processos d'adquisició del coneixement.

La gran diferencia entre una classe normal i una Flipped classroom és la inversió de la dinàmica d'aprenentatge. Si en una classe normalment la lectura es du a terme a l'aula i les activitats a casa, en la Flipped Classroom aquestes accions es produeixen de forma inversa, primer es fa la lectura prèvia a casa i posteriorment a classe les activitats.

Altres diferències que hi trobem podrien ser:

Classe tradicional
Flipped classroom
          Lectura continua del mestre.

          Classe centrada en el professor

          Professor estàtic davant la pissarra

          Els estudiants veuen passivament les demostracions de les explicacions
          Dóna més temps per les preguntes dels alumnes 

          El professor interacciona amb els estudiants

          Treball a classe i no deures

          Més temps per l’aprenentatge en laboratori

          Estudiants més eficients en el seu treball

          Tenen discussions en grup

          Classe centrada en el alumne

          Alumnes activament involucrats en la demostració de les explicacions

          Més temps per les demostracions

          Els pares també poden veure les lectures tractades

          Alumnes relaxats

lunes, 21 de noviembre de 2016

Gestó Bancària Virtual

Us presentem la versió definitiva del projecte sobre el recurs educatiu obert, plantejat amb anterioritat amb un simple esquema inicial, del que seria l'actual recurs sobre Gestió Bancària Virtual.

Anomenat així, el nostre recurs consta d'una pàgina web, on presentem tots els serveis que oferim. El nostre projecte versa sobre tot punt relacionat amb els moviments i gestió bancària. És a dir, hem formulat i creat un seguit de vídeos audiovisuals, on es guia sobre aquests temes a tractar, tots i cadascun d'ells paral·lelament, mostren com poder realitzar certes tasques específiques. Sempre acompanyat de unes pautes numerades, que alhora guien els punts més bàsics del vídeo, i fan de referència per a seguir un ordre.

Els serveis creats són els següents, organitzats de forma progressiva :

 • COM ACCEDIR AL NOSTRE COMPTE
 • COM GESTIONAR ELS NOSTRES COMPTES
 • COM GESTIONAR LES NOSTRES TARGETES
 • COM FER TRANSFÈRENCIES
 • COM FER TRASPASSOS
A continuació exhibim el Recurs on s'engloben tots els serveis i la informació de dades adient:
GESTIÓ BANÀRIA VIRTUAL: http://ubunapoben.jimdo.com

Enllaços dels videos del Recurs per visualitzar-ho al YouTube, incorporats de forma independent)
Processos de Disseny de Cursos i recursos:
 
 • Coordinació
  El primer dia en la creació del recurs educatiu els membres del equip vam pactar una metodologia per repartir-nos la feina:

  Damià Gonzalez va esdevenir el creador del disseny del recurs i de la pàgina web.

  Aida Frias va encarregar-se de la realització del projecte audiovisual.

  Nàdia Mulero va crear el recurs teòric sobre el projecte audiovisual, descrivint així el procés a dur a terme.
  Avaluació de les necessitats
  Els objectius d’aquest recurs són:
  ·         Aconseguir que els usuaris estiguin al dia sobre com realitzar les operacions esmentades.
  ·         Proporcionar eines a la població per a que siguin autònoms en qüestions bancàries virtuals.
  ·         Introduir els usuaris dins el món telemàtic.

  Disseny
  El disseny del recurs consisteix en una pàgina web de referència a la fundació  de “La Caixa” on es posa a l’abast de tothom un seguit de tutorials en els quals es troben descrits amb detall els passos a seguir per a realitzar les operacions del caixer via telemàtica.

  Desenvolupament
  En el procediment de realització d’aquest recurs, hem seguit unes pautes.
  Principalment vam repartir una part de la feina de manera individual, on cada membre del grup va bolcar tot el seu potencial.
  Posteriorment, vam procedir amb la posada en comú i la pluja d’idees necessàries per aportar més informació i millorar el disseny del recurs.
  I finalment, un cop realitzada la part individual corresponent i acordada la metodologia que seguiríem, vam procedir a començar les quedades grupals on vam recopilar la informació obtinguda i on vam acabar de solucionar alguns dels problemes ocorreguts.
  Oferta formativa
  El recurs no ofereix cap tipus d’oferta formativa, es tracta d’uns vídeos-explicació sobre la gestió bancària virtual tant present en les vides quotidianes de la població.

  Aquest recurs no té un destinatari en concret, sinó que va adreçat a qualsevol persona que es trobi interessada en rebre informació detallada sobre els passos a seguir per a fer operacions com transferències, traspassos, etc.
  Avaluació
  Es comprovarà si els usuaris han assolit els objectius inicials a través d’un petit experiment realitzat al atzar entre persones que desconeixen aquests tipus d’eines telemàtiques.

Mobile Learning

Com ja hem dit altres cops en aquest blog, la tecnologia ha avançat molt aquests últims anys i encara es continua innovant en aquest àmbit. Així han anat apareixent nous artefactes com el smartphone, tauletes, rellotges intel·ligents, smart TV, entre d'altres moltes coses. És evident que les noves generacions estan molt influenciades per totes aquestes noves tecnologies i, per tant, perquè no utilitzar-ho com a mètode d'aprenentatge.

Les oportunitats que ens ofereix el marc de la tecnologia dins l'àmbit de l'educació és immens, que utilitzat i explotat d'una manera correcta pot suposar millores en l'aprenentatge dels nens i nenes. El fet de poder gaudir de les noves tecnologies i Internet dins l'aula (parlem, fonamentalment, de mòbils i tauletes), suposa un canvi en l'estructura tradicional de l'escola i les aules.

Utilitzar els mòbils i les tauletes com una eina d'aprenentatge suposa un canvi en els horaris i els espais, ja que aquest aprenentatge es pot realitzar en qualsevol lloc i en qualsevol moment. L'alumnat, per tant, ja no aprendrà només en l'escola sinó que serà capaç de fer-ho allà on disposi d'un mòbil i connexió a la xarxa. Això suposa potenciar al nen/a a seguir un aprenentatge individual i propi, que sigui independent i autònom, alhora que pot ser beneficiós per potenciar el treball en equip gràcies a la multi connexió que ens ofereixen aquestes tecnologies.

Tot i que la introducció, d'una manera adequada, d'aquestes noves eines dins l'aula seria un benefici per l'escola i per l'alumne, comporta certs inconvenients que no queden al marge de la vista dels més excèntrics.

El cost de tota la renovació del material escolar és molt elevat, i ja no tan sols per l'escola, sinó que també suposaria un gran esforç per la major part de les famílies. A més, existeix el risc de la filtració d'informació i d'identitat dels menors i molts cops es fa un mal ús que suposa una distracció per l'alumne.

Per tant, podem dir que la introducció de les tecnologies en l'aula pot ser molt beneficiós per poder potenciar habilitats comunicatives, d'autoaprenentatge i treball en equip pel nen/a, alhora que fa de les classes teòriques una cosa visual, didàctica i divertida. Però tot això suposa uns costos econòmics i socials, ara per ara, elevats.

domingo, 20 de noviembre de 2016

Digital Storytelling


En aquesta pràctica hem realitzat un recurs educatiu per tal d'introduir als infants el funcionament del sistema digestiu.

Per tal de fer-ho d'una manera divertida i, alhora, didàctica ho hem explicat mitjançant l'stop motion. L'stop motion és una tècnica d'animació que consisteix a fer veure que objectes estàtics estiguin en moviment mitjançant un conjunt d'imatges fixes successives.

Introduir la tècnica de stop motion en les aules pot ser una bona forma de deixar enrere el ja antic mètode de lectura i explicació. El fet de realitzar l'explicació mitjançant un audiovisual pot potenciar l'atenció de l'infant en el temari que s'està exposant.
 
 
Aquí us deixem el nostre stop motion esperem que el rebeu amb molt entusiasme.