lunes, 21 de noviembre de 2016

Mobile Learning

Com ja hem dit altres cops en aquest blog, la tecnologia ha avançat molt aquests últims anys i encara es continua innovant en aquest àmbit. Així han anat apareixent nous artefactes com el smartphone, tauletes, rellotges intel·ligents, smart TV, entre d'altres moltes coses. És evident que les noves generacions estan molt influenciades per totes aquestes noves tecnologies i, per tant, perquè no utilitzar-ho com a mètode d'aprenentatge.

Les oportunitats que ens ofereix el marc de la tecnologia dins l'àmbit de l'educació és immens, que utilitzat i explotat d'una manera correcta pot suposar millores en l'aprenentatge dels nens i nenes. El fet de poder gaudir de les noves tecnologies i Internet dins l'aula (parlem, fonamentalment, de mòbils i tauletes), suposa un canvi en l'estructura tradicional de l'escola i les aules.

Utilitzar els mòbils i les tauletes com una eina d'aprenentatge suposa un canvi en els horaris i els espais, ja que aquest aprenentatge es pot realitzar en qualsevol lloc i en qualsevol moment. L'alumnat, per tant, ja no aprendrà només en l'escola sinó que serà capaç de fer-ho allà on disposi d'un mòbil i connexió a la xarxa. Això suposa potenciar al nen/a a seguir un aprenentatge individual i propi, que sigui independent i autònom, alhora que pot ser beneficiós per potenciar el treball en equip gràcies a la multi connexió que ens ofereixen aquestes tecnologies.

Tot i que la introducció, d'una manera adequada, d'aquestes noves eines dins l'aula seria un benefici per l'escola i per l'alumne, comporta certs inconvenients que no queden al marge de la vista dels més excèntrics.

El cost de tota la renovació del material escolar és molt elevat, i ja no tan sols per l'escola, sinó que també suposaria un gran esforç per la major part de les famílies. A més, existeix el risc de la filtració d'informació i d'identitat dels menors i molts cops es fa un mal ús que suposa una distracció per l'alumne.

Per tant, podem dir que la introducció de les tecnologies en l'aula pot ser molt beneficiós per poder potenciar habilitats comunicatives, d'autoaprenentatge i treball en equip pel nen/a, alhora que fa de les classes teòriques una cosa visual, didàctica i divertida. Però tot això suposa uns costos econòmics i socials, ara per ara, elevats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario