lunes, 5 de diciembre de 2016

Espai Personals d'Aprenentatge

Els Entorns Personals d'Aprenentatge (EPA) són el conjunt d'eines, aplicacions i serveis web que una persona utilitza per gestionar el seu propi procés d'aprenentatge.

Els EPA són personals, estan adaptats a les necessitats, objectius i estil de cadascú. A més de ser un conjunt d'eines és un conjunt d'interaccions i contactes que ens ajuden a aconseguir la informació que necessitem en el moment que la busquem. Aquests entorns personals d'aprenentatge ens permeten prendre el control del nostre propi aprenentatge, gestionant-lo d'una manera eficaç.

Per tant, els EPA ens permeten tenir a la nostra disposició tots aquells estris i serveis d'Internet que necessitem per potenciar el nostre aprenentatge, d'una manera ràpida, clara i eficient.
Pissarra Digital


Hola, avui parlaré sobre la xerrada que ens van fer el passat divendres dia 21 a la classe d'habilitats comunicatives. El tema tractat va ser sobre PDI (Pissarra Digital interactiva).

La pissarra digital interactiva és un nou sistema que funciona amb un ordiandor, un videoprojector i una pantalla amb dispositiu de control de punter o sistema tàctil, que permet projectar en una superficie continguts digitas.

És una gran eina de motivació ja que permet que els usuaris interactuïn i que els classes siguin més dinàmiques. D'aquesta manera els alumnes estan més interessats i atents durant l'assignatura ja que ens permet que tinguin un nou aprenentatge visual, tàctil i auditiu.

Ara us mostraré una acticitat que vaig fer amb l'eina Notebook d'Smart, juntament amb la Foix, Esther, Miriam i Alba. Aquesta, va adreçada a nens i nenes perquè aprenguin i augmentin el nivell d'anglès. L'activitat consisteix en col·locar cada nom amb l'animal corresponent: si ho fan bé el nom es quedarà en la casella corresponent, sinó, tornarà al centre (referint-se a que no correspon a aquell animal)