lunes, 5 de diciembre de 2016

Espai Personals d'Aprenentatge

Els Entorns Personals d'Aprenentatge (EPA) són el conjunt d'eines, aplicacions i serveis web que una persona utilitza per gestionar el seu propi procés d'aprenentatge.

Els EPA són personals, estan adaptats a les necessitats, objectius i estil de cadascú. A més de ser un conjunt d'eines és un conjunt d'interaccions i contactes que ens ajuden a aconseguir la informació que necessitem en el moment que la busquem. Aquests entorns personals d'aprenentatge ens permeten prendre el control del nostre propi aprenentatge, gestionant-lo d'una manera eficaç.

Per tant, els EPA ens permeten tenir a la nostra disposició tots aquells estris i serveis d'Internet que necessitem per potenciar el nostre aprenentatge, d'una manera ràpida, clara i eficient.
No hay comentarios:

Publicar un comentario